Sulkovec – Kostel sv. Havla

Shlédnutí: 283


KOSTEL SV. HAVLA

První archivně doloženou církevní stavbou v Sulkovci byla zděná kaple, postavená někdy po roce 1645 a zasvěcená sv. Havlovi. Stála na místě současného kostela a každou třetí neděli se v ní konaly bohoslužby. Sulkovec tehdy neměl samostatnou faru a duchovní správu vykonávali nejprve faráři z Jimramova, pak z Kunštátu (do roku 1668) a později Olešnice (1668 – 1766). Samostatná farnost byla zřízena od 1. května 1766 a v témže roce byla postavena i budova fary.

To už byl ovšem tři desítky let v provozu současný kostel, který je také zasvěcen sv. Havlu opatu. Výstavba byla zahájena v roce 1735 a o rok později byl kostel vysvěcen. Investorem byl Jan Theodor svobodný pán z Imbsenu, tehdejší majitel kunštátského panství, projektant, respektive stavitel není znám.

Interiér kostela pochází zčásti z 19. století (hlavní i boční oltář a kazatelna, kůr), zčásti ze 20. století (lavice z roku 1948, varhany z roku 1964). Oltářní obrazy a křížová cesta jsou dílem novopackého malíře Antonína Mühla z roku 1893, z téhož roku je i svatostánek na hlavním oltáři. Na věži jsou dva zvony, menší (44 kg) pochází pravděpodobně z 16. století, větší (102 kg) byl instalován v roce 1947.

Ve druhé polovině 20. století prošel kostel řadou oprav a úprav. Byl staticky zajištěn a izolován proti spodní vodě, zateplena byla klenba, byla položena nová dlažba (v prostoru kněžiště mramorová) a okna vyměněna za zdvojená dřevěná. Měděnou krytinu má kostel, věž i sakristie, pozlacen byl kříž na věži a oltáře včetně svatostánku. Opraveny byly vnější i vnitřní omítky včetně maleb, věžní hodiny, pořízeno bylo elektrické zvonění. Rozšířen byl rovněž hřbitov a opravy se dočkaly i jeho zdi.