Bohoslužba v neděli - Jimramov

Mše svatá v 8:15

Bohoslužba v neděli - Dalečín

Mše svatá v 9:45

Bohoslužba v neděli - Sulkovec

Mše svatá v 11:15 (1., 2., 3. a 5. neděle v měsíci); Bohoslužba slova v 11:15 (4. neděle v měsíci)

Bohoslužba v neděli - Nyklovice

Bohoslužba slova v 8:15 (1. neděle v měsíci); Mše svatá v 11:15 (4. neděle v měsíci)

Bohoslužba v pondělí - Jimramov

Mše svatá s Ranními chválami v 7:30; (v době adventní roráty v 6:45, po nich modlitba Ranních chval)

Bohoslužba ve středu - Velké Janovice

Mše svatá v 10:00 (1., 3. a 5. středa v měsíci)

Bohoslužba ve středu - Nyklovice

Mše svatá v 18:00 (2. a 4. středa v měsíci říjnu - březnu); Bohoslužba slova v 18:00 (1.,3. a 5. středa v měsíci říjnu - březnu); Mše svatá v 19:00 (2. a 4. středa v měsíci dubnu - září); Bohoslužba slova v 19:00 (1.,3. a 5. středa v měsíci dubnu - září)

Bohoslužba ve čtvrtek - Dalečín

Dalečín - kaple Panny Marie na faře - Mše svatá v 17:30 (listopad - březen); Dalečín - kaple Panny Marie na faře - Mše svatá v 18:30 (duben - říjen)

Bohoslužba ve čtvrtek - Sulkovec

Mše svatá v 16:30 (říjen - březen); Mše svatá v 17:00 (duben - září)

Bohoslužba v pátek - Jimramov

Mše svatá v 17:30 (říjen - březen, 1. pátek v měsíci dubnu, květnu, červnu a září); Mše svatá v 18:30 (duben - září, vyjma 1. pátku v měsíci dubnu, květnu, červnu a září)

Bohoslužba v sobotu - Jimramov

Mše v 7:30 - pouze 1. sobota v měsíci; (v době adventní roráty každou sobotu v 6:45, po nich modlitba Ranních chval)

Bohoslužba v sobotu - Borovnice

Mše svatá s nedělní platností v 18:00 (2. a 4. sobota v měsíci říjnu - březnu); Mše svatá s nedělní platností v 18:30 (2. a 4. sobota v měsíci dubnu - záři)

Výjimka

Připadne-li pouť Nový Jeruzalém na úterý nebo čtvrtek, bohoslužba v Sulkovci, potažmo v Dalečíně, začíná již v 8 hodin. Případné další změny vyhrazeny. Sledujte aktuality v ohláškách, nástěnkách a na farním webu.

Hlavní stránka | biřmovanci | mešní úmysly | Lidové misie | historie | bohoslužby | kontakty | pastorační rada | ekumena | děti | akce | aktuality
bohoslužby / společné
Slavení svátosti pomazání nemocných
o.Pavel  daljimsul@centrum.cz27.01.2018

Protože se opět blíží památka Panny Marie Lurdské a Světový den nemocných, budeme společně slavit svátost pomazání nemocných, a to v následujících termínech:

 

V Jimramově v pátek 9.2. při mši svaté v 17:30,

 

v Dalečíně ve čtvrtek 8.2. při mši svaté v 17:30 (v kapli),

 

v Sulkovci v pondělí 12.2. při mši svaté v 17:30 (mše sv. v úterý je z důvodu konání pouti Nový Jeruzalém přesunuta na pondělí)

 

v Borovnici v sobotu 10.2. při mši svaté v 18:00, (z důvodu účasti pana faráře na pohřbu otce Michala Jadavana je tato bohoslužba zrušena; adorace ve 20 hodin v Jimramově by měla proběhnout dle předpokládaného plánu),

 

ve Velkých Janovicích ve středu 7.2. při mši svaté v 10:00,

 

v Nyklovicích se, z důvodu liturgického kalendáře, tato svátost letos udílet nebude, prosím nyklovické, kteří tuto svátost mohou a chtějí přijmout, aby této možnosti využili ve svém farním kostele v Sulkovci, případně v jiné farnosti.

 

Před přijetím svátosti pomazání nemocných je nutné v blízké době přijmout také svátost smíření (sv. zpověď před Vánocemi již není v době zcela blízké). Zpovídá se dle tradičního pořádku, přede mší svatou s udílením svátosti pomazání nemocných bude možnost k přijetí svátostného odpuštění rozšířena dle aktuálního rozpisu na ohláškách.

 

Svátost pomazání nemocných smí přijmout každý katolický křesťan, kterému v přijetí nebrání církevněprávní či jiná překážka (výjimkou je bezprostřední ohrožení na pozemském a následně věčném životě) a který dosáhl 60 let svého věku. Svátost pomazání nemocných lze udělit i osobám mladším, které jsou svázány nějakou závažnější chorobou (ne chřipka) nebo se připravují na složitější operační zákrok (ne vrtání zubu), případně mají takové zdravotní potíže, které vážně narušují jejich psychické a fyzické zdraví. Podmínkou k přijetí této svátosti je také víra v moc, s kterou Kristus skrze tuto svátost uzdravuje.

 

Nemocným, kteří se do kostela ke společnému slavení dostavit nemohou, bude tato svátost udělována při jejich návštěvě knězem, a to v tyto dny:

Úterý 30.1.: Trhonice (od 15:00), Sulkovec (od 15:45)

Středa 31.1.: Velké Janovice (od 9:00)

Čtvrtek 1.2.: Dalečín (od 16:30)

Pátek 2.2.: Jimramov (od 9:00)

Případné další návštěvy kněze u nemocných domlouvejte na faře v Jimramově.

Svátost pomazání nemocných lze udělit kdykoli během roku, pokud se zdravotní stav člověka jakéhokoli věku zhorší, utrpí vážný úraz nebo se připravuje na vážnou operaci. Upozorňuji věřící (a koneckonců i dosud nevěřící), že po přijetí této svátosti není povinností ani nutností zemřít, ale plně se odevzdat do Boží vůle, lásky a péče Nejvyššího.


Svátostina - svatoblažejské požehnání pomáhající především při krčních obtížích se bude udělovat v den svátku sv. Blažeje, tedy v sobotu 3.2., po mši svaté, která začíná v 7:30.

Počet přečtení:  220
Naposledy: 18.8.2018

 

 

 

 

 

Svátost smíření

20 minut před každou mší svatou (vyjma v neděli v Dalečíně, Sulkovci a Nyklovicích; vyjma v sobotu v Borovnici); 1. pátek v měsíci od 16:00 v Jimramově

Adorace

Jimramov - 1. pátek v měsíci po mši svaté; 2. sobota v měsíci ve 20:00 (s rozjímáním nedělního evangelia); Dalečín - čtvrtek před 1. pátkem v měsíci po mši svaté; pátek (kromě 1. pátku v měsíci) tichá adorace 18:30-19:30 (letní období), 17:30-18:30 (zimní období); Sulkovec - úterý před 1. pátkem v měsíci po mši svaté

Modlitba sv. růžence

Vždy 30 minut přede mší svatou (vyjma ve středu v Nyklovicích a v sobotu v Borovnici); V úterý a ve čtvrtek v 18:30 na faře v Jimramově; V pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 19:30 v kapli ve Velkých Janovicích

Modlitba matek

Jimramov - středa v 18:00 (listopad - březen); středa v 19:30 (duben - říjen); Dalečín - středa v 18:15 (listopad - březen); středa v 19:15 (duben - říjen); vždy v kapli na faře; Sulkovec - Pondělí po 1. pátku v měsíci v 16:30 (říjen - březen); v 17:30 (duben - září)

Přihlášení