10. Mše svatá pro děti – 14. 6.

10. Mše svatá pro děti – 14. 6.

Shlédnutí: 75svatá Anežka Česká Příběh: Na Anežku Českou národ nikdy nezapomněl. Stala se českou patronkou a vedle svého dávného příbuzného, sv. Václava, nejuctívanější. Jakoby se mu postavila po bok. Kdykoli hrozilo nebezpečí a kdykoli jsme měli úzkost nejvyšší, volali jsme k ní. Přispěchala vždycky a vždy šla s námi. Tak prošla válkami, zbídačením, hladomory, nikdy svůj národ neopustila. V únoru 1948 se dostali k moci zlí lidé. Krutým způsobem se zbavovali svých protivníků. Stačilo jen něco říct a už ukázali svou zlobu. Lidé se báli. Vládl strach. Společnost byla nemocná a otupělá. Tak to šlo čtyřicet let. Byl svrchovaný čas národ povzbudit, dál lidem naději a ukázat jim,

Read More

9. Mše svatá pro děti – 17. 5.

9. Mše svatá pro děti – 17. 5.

Shlédnutí: 94svatá Anežka Česká Příběh: Klášter, který Anežka založila, vedla celých 47 let. V době, kdy se lidé nedožívali moc vysokého věku, už Anežce bylo skoro sedmdesát let. Cítila, že brzy zemře. Už předem věděla, že to bude v postní době. Stalo se to 2. března 1282 kolem třetí hodiny odpoledne, v hodinu, kdy také zemřel Pán Ježíš. Celé dva týdny leželo tělo Anežky v rakvi, aby se s ní mohli lidé rozloučit, pomodlit se u ní, poprosit o přímluvu. Ale také proto, že se nenašel kněz, který by ji pohřbil. Proč? Bylo to za braniborské okupace a báli se, že z toho budou nepokoje. Nemohli proto najít žádného dosti

Read More

8. Mše svatá pro děti – 19. 4.

8. Mše svatá pro děti – 19. 4.

Shlédnutí: 849 svatá Anežka Česká Video ke zhlédnutí: Úkoly z minulé dětské: (pošli dopisem, emailem, WhatsApp…) Napiš mi svoji modlitbu, kterou jsi vymyslel a společně jste se modlili. Jak prožíváš tento čas koronaviru? Co děláš? Co je pro tebe těžké a na co naopak máš čas? Pomáhal jsi s výrobou roušek? Zanesl jsi ji někomu, kdo ji potřeboval? Příběh: Říká se, že Anežka mnohokrát ochránila naši zemi před různými válkami. V době, kdy žila, ale také po smrti, když se k ní lidé modlili a prosili o přímluvu. Anežka zvala všechny chudé a hladové k sobě, a dokud měla, dávala jim najíst a starala se o ně.

Read More

7. Mše svatá pro děti – 8. 3.

7. Mše svatá pro děti – 8. 3.

Shlédnutí: 67svatá Anežka Česká Příběh: Hlavní město Království českého je plné slavnostního ruchu a shonu. Sedm biskupů se do Prahy sjelo z okolních krajů! A co knížat a pánů a rytířů! A ostatního lidu? Nepočítaně! Na březích Vltavy není k hnutí, každý chce vidět – koho? Krále a královnu? Ó ne! Koho tedy? Přece jejich krásnou dceru, princeznu Anežku! Považte, ta nejvzdělanější, nejmoudřejší dívka z celého království dnes odloží roucho princezny, Své dlouhé krásné vlasy si nechá ostříhat, hlavu jí přikryjí závojem, oblékne prostý oděv řeholnice. V klášteře, který za své poslední peníze nechala postavit, se bude starat o chudé a nemocné. Do Anežčina kláštera přicházejí různé návštěvy.

Read More

6. Mše svatá pro děti – 9. 2.

6. Mše svatá pro děti – 9. 2.

Shlédnutí: 74 svatá Anežka Česká Příběh: Anežka viděla mnohou bídu i spoustu strádání lidí. Měla touhu postavit nemocnici. Lékařů tehdy v naší zemi bylo málo, nemocnic ještě méně. Sice už existovaly i nějaké lékárny, ale určitě si nemohl léky koupit každý, kdo potřeboval. A protože měla velmi mocného spojence – byla sestrou krále – všechno šlo docela rychle. Anežce bylo sotva jednadvacet let a už měla vlastní nemocnici. Říkalo se jí špitál. Byla kousek od kostela svatého Haštala v Praze na Starém Městě. A protože Anežku inspiroval život svatého Františka a svaté Kláry, dala mu jméno Špitál Na Františku. Špitálu se ujalo špitální bratrstvo. Byli to

Read More

5. Mše svatá pro děti – 12. 1.

5. Mše svatá pro děti – 12. 1.

Shlédnutí: 91svatá Anežka Česká Příběh: V té době navštívili české země misionáři z Itálie. Misionáři jsou lidé, kteří šíří víru do míst, kde o Pánu Bohu nic nevědí, nebo kde potřebují ve víře povzbudit. Anežka se od nich dozvěděla o sv. Kláře. Moc se jí líbily její myšlenky. Klára byla dcera italského rytíře. I ona se mohla dobře vdát a žít pohodlný život. Jenomže se setkala se svatým Františkem a moc si přála žít v chudobě a pomáhat lidem, kteří to potřebují. Dokonce utekla svému ženichovi těsně před svatbou a rychle, tajně vstoupila do řádu svatého Františka. Nosila šaty z hrubé látky a spala na obyčejné zemi. Protože

Read More

4. Mše svatá pro děti – 8. 12.

4. Mše svatá pro děti – 8. 12.

Shlédnutí: 110 Svatá Anežka Česká Příběh: Anežka by byla dobrá panovnice. Hodně talentu zdědila po svém tatínkovi. Na rozdíl od něj ale nebyla tak prudká a naštvávací. Určitě by nevyvolávala války a nechtěla území za každou cenu. Vůbec se jí nelíbilo, jak někteří pánové žijí. Plýtvají bohatstvím, mají mnoho žen, opíjejí se a přejídají. Chtějí všechno jen pro sebe a na druhé nemyslí. Nelíbilo se jí, že kvůli hádce dvou panovníků musí jít celá země do války – a mnoho lidí při tom umře. Věřila, že všechno se dá domluvit i bez násilí. A určitě jí bylo líto i to, že její tatínek má

Read More

3. Mše svatá pro děti – 10. 11.

3. Mše svatá pro děti – 10. 11.

Shlédnutí: 117 Svatá Anežka Česká Příběh: Když bylo Anežce asi tolik roků jako dětem, co dnes chodí do školky, rozhodl její tatínek, kdo bude jejím manželem. Měl to být kníže Boleslav Slezský. Nemohla si vybrat. Už jako dítě věděla, koho si vezme. Jenomže taková manželka knížete, navíc dcera krále, musí také chodit do školy. Musí se naučit, jak se taková princezna chová, musí znát svou zemi i ty okolní, musí umět cizí jazyky, protože jinak by se s okolními princi a králi nedorozuměla. Zkrátka je toho opravdu hodně, co taková královská dcera musí umět a znát. A tak Anežku její táta král poslal do kláštera

Read More

2. Mše svatá pro děti – 13. 10.

2. Mše svatá pro děti – 13. 10.

Shlédnutí: 105Svatá Anežka Česká Příběh: Svého tatínka, českého krále Přemysla Otakara I., Anežka moc neznala. Často jezdil po světě, válčil, dohadoval se a řešil spory, utíkal do ciziny a pak se zase vracel na trůn a vládnul. Do hádek zapojoval i papeže. Potíže mu také dělalo, že měl dvě manželky. Ta první zemřela až několik let po narození Anežky. Prostě se zničehonic rozhodl, že už ji nechce, a nedovolil jí, aby se k němu vrátila. A vzal si místo ní Konstancii. Král byl prudký, snadno se s někým pohádal nebo popral. Říká se, že si bral, co chtěl. Ale svou nejmladší dceru Anežku měl moc rád.

Read More

1. Mše svatá pro děti – 1. 9.

1. Mše svatá pro děti – 1. 9.

Shlédnutí: 160svatá Anežka Česká Příběh: Anežka byla už od malička výjimečná. Byla to totiž princezna. Narodila se před více než osmi sty lety. Možná se vám to zdá neuvěřitelně dávno. Přesto se od ní můžeme inspirovat a učit i my, v dnešní době. Královně Konstancii bylo teprve jednatřicet let a už čekala své deváté – nejmladší – dítě. Některé z nich už zemřely jako malé. Jaký asi bude osud tohoto miminka? Konstancie netušila, jestli to bude kluk, nebo holka. Tehdy ještě neexistovaly lékařské přístroje, jaké známe dnes, podle kterých se dá poznat už v maminčině bříšku pohlaví dítěte. Ani doktorů nebylo dostatek, neexistovaly léky, jaké máme dnes.

Read More