Boží Slovo 3. neděle postní

Marek Husák/ 14 března, 2020/ Aktuality z farnosti Dalečín, Aktuality z farnosti Jimramov, Aktuality z farnosti Sulkovec

Shlédnutí: 51

1. čtení – Druhá kniha Mojžíšova 17,3-7

Žalm 95

2. čtení – Řím 5,1-2.5-8

Evangelium – Jan 4,5-42

Ježíš se zastavuje u studny. Nikdo tam není, je totiž poledne. V největším horku se každý rád schová. Přichází jen žena, která se opravdu nechce s nikým setkat. Proto se tam objevuje právě teď. Ježíše tam nečeká.

Co ji udivuje více, je, že s ní začíná vést dialog: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“ Ježíš žádá vodu, přestože sám moc dobře ví, kde hledat pravý zdroj vody. Ale než začne mluvit o duchovní vodě, plně projevuje svoji lidskost. Ježíš zná, co je to nedostatek. Svoji veřejnou činnost začal čtyřicetidenním postem. Více však žízní po blízkosti člověka, kvůli kterému přece přišel na svět.

My jsme také vstoupili do doby postní. A možná nás ani ve snu nenapadlo, jaký půst letos budeme konat. Nečekaná situace nám přináší mnoho příležitostí. Nemůžeme se volně pohybovat, setkávat, být s kým bychom chtěli. Už si jen tak nezajdeme do kina, divadla, nákupního centra… To, co by se nám nesnadno dávalo stranou, máme nařízeno od samotné občanské vlády. Přidejme jen k tomu své svobodné rozhodnutí to Pánu jako půst nabídnout.

Nemůžeme se shromažďovat v kostele, tedy ani nemůžeme svobodně přijímat Pána v Eucharistii. Ježíš ale Samařské ženě neslibuje, že jí něco přinese zvenčí. Nějaký dárek. Ne. On jí slibuje, že se stane v ní pramenem vody tryskající do života věčného. To je přítomnost Ducha svatého, který působí v životě křesťana zevnitř.

Jestliže k tomu ale má dojít, je potřeba pravdivě uspořádat vztahy. „Jdi, zavolej svého muže…“ „Nemám muže.“ „Pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj muž.“ Žena se musela vyrovnat i s touto skutečností. Vztahy se jí nedařily udržet. Nepotkala ještě toho pravého Ženicha. Život každého z nás má svoji osobní zápletku, která může být rozuzlena pomocí Ježíšova slova.

Neztrácejme odvahu nalézat Ježíše. Jít za ním i přes nepohodlí, zákazy nebo i chyby vlastního života. Ježíš se neptá po naší minulosti. Daruje nám novou budoucnost, která otevře cestu k víře mnoha dalším lidem.

Share this Post