Úmysly mší svatých v Sulkovci

Jana Novotná/ Leden 1, 2019/ Nejnovější příspěvky

Shlédnutí: 410

Úmysly mší svatých v Sulkovci na 2. pololetí 2019

Čtvrtek4.7.2019Za Karla Cibulku a celou rodinu
Neděle7.7.2019Za rodinu Břenkovu, Preislerovu a Štefánkovu
Čtvrtek11.7.2019Za Krčilovy, Brdíčkovy a Jílkovy
Neděle14.7.2019Za rodiče Bártovy, Klodnerovy, Josefa Korábka a poděkování za nový život
Čtvrtek18.7.2019Za Zdeňka a Blažeje Andrlíkovy
Neděle21.7.2019Za rodinu Smolíkovu a Břenkovu a duše v očistci
Neděle4.8.2019Za Jiřinu Stloukalovu, rodiče a sestry
Čtvrtek15.8.2019Za rodiče Marečkovy, syna a duše v očistci
Neděle18.8.2019Za živou a + rodinu Jílkovu, Kučerovu a Dolečkovu
Čtvrtek22.8.2019Za Jindřišku a Aloise Jílkovy
Čtvrtek29.8.2019Za rodinu Omastovu, Švandovu a Hrnčířovu
Neděle1.9.2019Za Františka Tomáška, rodiče a bratra
Čtvrtek5.9.2019
Neděle8.9.2019Za rodinu Dvořákovu
Čtvrtek12.9.2019Za farníky
Čtvrtek19.9.2019Za rodiče Jandlovy a dcery
Neděle22.9.2019Za živou a + rodinu Schafferovu
Čtvrtek26.9.2019Za P. Václava Holase a všechny živé i + kněze působící v naší farnosti
Čtvrtek3.10.2019Za Květu Krčilovu a manžela
Neděle6.10.2019Za farníky
Čtvrtek10.10.2019Za Jaroslava Jílka, manželku, rodiče, sourozence a duše v očistci
Neděle13.10.2019Za Karla Jílka, manželku a rodiče
Čtvrtek17.10.2019Za rodinu Marečkovu a všechny živé a zemřelé příbuzné
Neděle20.10.2019Za Helenu Popelkovu, rodiče a sestry
Čtvrtek24.10.2019Za rodiče Břenkovy, dceru, syna a duše v očistci
Sobota2.11.2019Za + kněze diecéze
Neděle3.11.2019Za rodinu Andrlíkovu, Hanusovu, Sýkorovu a Jílkovu
Čtvrtek7.11.2019
Neděle10.11.2019Za rodiče Schafferovy, syna a živou a + rodinu
Čtvrtek14.11.2019Za rodiče Krčilovy, rodinu Fojtovu a příbuzné
Neděle17.11.2019Za Jaroslava Krčila, manželku a sourozence
Čtvrtek21.11.2019
Čtvrtek28.11.2019Za Antonína Marečka a za živou a + rodinu Marečkovu a Omastovu a duše v očistci
Neděle1.12.2019Za rodiče Preislerovy, Břenkovy a duše v očistci
Čtvrtek5.12.2019
Neděle8.12.2019Za rodinu Smolíkovu, Břenkovu a duše v očistci
Čtvrtek12.12.2019
Neděle15.12.2019Za farníky
Čtvrtek19.12.2019Za živou a + rodinu Bártovu a Klodnerovu
Středa25.12.2019
Neděle29.12.2019Za živou a + rodinu Ehrenbergerovu a duše v očistci
Share this Post