Úmysly mší svatých v Jimramově

Jana Novotná/ Leden 1, 2019/ Nejnovější příspěvky

Shlédnutí: 314

Úmysly mší svatých v Jimramově na 2. pololetí 2019

Pondělí1.7.2019
Pátek5.7.2019Za Marii Laštovičkovou, Bohumila Bartoně a rodinu Bartoňovu
Sobota6.7.2019
Neděle7.7.2019Za Boženu Vápeníkovu a rodinu Křížovu
Pondělí8.7.2019Za farníky
Pátek12.7.2019Za Jaromíra Pánka
Neděle14.7.2019Za rodiče Havlíčkovy, Vaníčkovy, syna Jiřího a vnučku Marii
Pondělí15.7.2019Za Karla Mašíka, živou a + rodinu Mašíkovu
Pátek19.7.2019Za Jarmilu Dobiášovu, manžela, rodiče, sourozence a Josefa Krbůška
Neděle21.7.2019Za požehnání do osobního a pracovního života a za dar víry pro celou rodinu
Pátek26.7.2019Za Boženu a Jana Sedlákovy
Neděle28.7.2019Za rodiče Sylvu a Josefa Tobiášovy
Neděle4.8.2019Za rodiče Juklovy a Anežku Juklovou
Pondělí12.8.2019
Pátek16.8.2019Za Františka Šauera, rodiče a sestru Marii
Neděle18.8.2019Za Josefa Proseckého, rodiče a rodinu Slámovu
Pondělí19.8.2019Za farníky
Pátek23.8.2019Za rodiče Zítkovy, syna Františka a Miloše Uherku
Neděle25.8.2019Za farníky
Pondělí26.8.2019
Pátek30.8.2019Na poděkování za dar života
Neděle1.9.2019Za živou a + rodinu Frömmelovu a Pospíšilovu s prosbou o Boží ochranu a požehnání Johance
Pondělí2.9.2019
Pátek6.9.2019Za rodinu Ježovu a zetě
Sobota7.9.2019Za Josefa Tobiáše a rodiče
Neděle8.9.2019Za Josefa Urbana, rodiče, sourozence a zetě Jaroslava
Pondělí9.9.2019
Pátek13.9.2019Za Ludmilu Pražanovou a rodinu
Neděle15.9.2019Za rodinu Vápeníkovu a Jindřicha Vápeníka
Pondělí16.9.2019Za důst. P. Ignáce Sedláčka a sestru Františku
Pátek20.9.2019Za farníky
Neděle22.9.2019Za rodiny Freislebenovy a Novotných. Prosba o Boží pomoc a ochranu.
Pondělí23.9.2019
Pátek27.9.2019Za živou a + rodinu Šikulovu
Neděle29.9.2019Za Květoslavu, Bělu a Jaroslava Tušlovy
Pondělí30.9.2019
Pátek4.10.2019Za Marii Mlynářovu, rodinu Mlynářovu a rodinu Doležalovu
Sobota5.10.2019Za rodiče Urbanovy a jejich děti
Neděle6.10.2019Za rodinu Dostálovu, syna Petra a zetě, Vlastíka, Pepíka a rodinu Kakačovu a Gabrielovu
Pátek11.10.2019Za rodinu Beránkovu, Satoriovu a Josefu Svobodovou
Neděle13.10.2019Za farníky
Pondělí14.10.2019Za rodinu Čermákovu, Jiříčkovu a Stanislava Tomana
Pátek18.10.2019Za rodinu Vrátných, Vošmerovu, Koudelovu a Blažíčkovu
Neděle20.10.2019Za živé a + rodiny Novotných, Kafkových, Tušlových a Cackových s prosbou o požehnání a pomoc
Pondělí21.10.2019Za rodiče Kašparovy a za rodiče Sedláčkovy
Neděle27.10.2019Za rodinu Filipi, Tomkovu a Kučerovu
Pátek1.11.2019Za rodiče Homolkovy a syna, Kotoučkovy a Zobačovy
Sobota2.11.2019Za rodinu Dostálovu a Brablecovu
Neděle3.11.2019Za rodinu Bojanovskou, Jaroslava a Luboše Jamborovy
Pondělí4.11.2019Za farníky
Pátek8.11.2019Za Antonína Bradáče a rodinu
Neděle10.11.2019Za Jana Bojanovského, rodiče a rodinu Slámovu
Pondělí11.11.2019
Pátek15.11.2019Za Marii a Miloslava Ostatkovy
Neděle17.11.2019a rodinu Peterkovu, Bačovskou, Obrovu a přízeň
Pondělí18.11.2019
Pátek22.11.2019Za rodinu Mülerovu a Nyklovu
Neděle24.11.2019Za rodinu Ondrůchovu a Martínkovu
Pondělí25.11.2019Za farníky
Pátek29.11.2019
Neděle1.12.2019Za Msgre Josefa Laštovicu
Pondělí2.12.2019
Pátek6.12.2019Za Jindřicha a Marii Sedláčkovy a celou rodinu
Sobota7.12.2019Za Marii a Miloslava Kovářovy, Annu a Josefa Proseckých a rodinu Srnských
Neděle8.12.2019Za Luboše Žáka a celou rodinu Žákovu
Pondělí9.12.2019
Pátek13.12.2019Za Ladislava Zobače, rodiče, sourozence a manžele Rekovy
Neděle15.12.2019Za P. Hložka, P. Bičiště a Jarmilu Kinclovou
Pondělí16.12.2019
Pátek20.12.2019Za Marii a Jaroslava Laštovičkovy
Neděle22.12.2019Za Sylvu a Josefa Tobiášovy, rodiče a celou rodinu
Pondělí23.12.2019
Úterý24.12.2019Za rodiče Kašovy z Míchova a za rodiče Buchtovy
Středa25.12.2019Za rodiče Satrapovy, Pečínkovy, Jiřinu Satrapovou a Ladislava Špačka
Čtvrtek26.12.2019Za rodiče Matějů, prarodiče a živou rodinu
Neděle29.12.2019Za rodinu Čuprovu, Šídlovu a Chrástovu
Share this Post