Úmysly mší svatých v Jimramově na 1. pololetí 2019

Jana Novotná/ Leden 1, 2019/ Nejnovější příspěvky

Shlédnutí: 113

Úterý1. 1. 2019Za Antonína a Marii Kašparovy
Neděle6. 1. 2019Za Jaromíra Pánka
Pondělí7. 1. 2019Za rodiče Kynclovy
Pátek11. 1. 2019Za Emilii Juránkovu
Neděle13. 1. 2019Za Jindřicha Vápeníka a rodinu Vápeníkovu
Pondělí14. 1. 2019Za Marii Fajmonovou (ze Sedlišť)
Pátek18. 1. 2019Za Vilmu Tomkovu, manžela a rodiče
Neděle20. 1. 2019Za rodiče Sylvu a Josefa Tobiášovy
Pátek25. 1. 2019Za Miloslava a Marii Ostatkovy
Neděle27. 1. 2019Za rodiče Bojanovských, Luboše a Jarmilu Jamborovu
Pondělí28. 1. 2019Za farníky
Pátek1. 2. 2019Za rodiče Halouzkovy a syna, Boženu Kyselovu a syna
Sobota2. 2. 2019Za rodinu Burešovu, Vydrovu a Gustava Maťašovského
Neděle3. 2. 2019Za Marii Vaníčkovou a celou rodinu
Pondělí4. 2. 2019
Pátek8. 2. 2019Za rodiny Vrátných, Vošmerovu, Koudelovu a Blažíčkovu
Neděle10. 2. 2019Za živou a zemřelou rodinu Budigovu a Hnátovu
Pondělí11. 2. 2019Za Josefu a Františka Bartošovy
Pátek15. 2. 2019Za rodinu Cackovu a Kafkovu
Neděle17. 2. 219Za dobrodince farností
Pátek22. 2. 2019Za farníky
Neděle24. 2. 2019Za rodinu Bačovskou, Štěrbovu a Vladimíra Basovníka
Pondělí25. 2. 2019Za pana doktora Nováka a na poděkování
Pátek1. 3. 2019Za rodiče Macháčkovy a jejich syna, za manžela a prarodiče Mašíkovy
Sobota2. 3. 2019Za rodiče Matějů, prarodiče a živou rodinu
Neděle3. 3. 2019Za rodiče Juklovy, sourozence a Anežku Juklovou
Pondělí4. 3. 2019Za rodinu Prokopovu a Matějovu
Pátek8. 3. 2019Za Josefa Tobiáše a rodiče
Neděle10. 3. 2019Za farníky
Pátek15. 3. 2019Za rodiče Lidmilovy a dceru Marii
Neděle17. 3. 2019Za Eduarda a Marii Zobačovy
Úterý19. 3. 2019Za rodinu Groulíkovu a Kolesárovu
Pátek22. 3. 2019Za rodiče Pražanovy a manželku Ludmilu
Neděle24. 3. 2019Za Evu Martiňákovou a Františka Zobače
Pondělí25. 3. 2019
Pátek29. 3. 2019Za Jarmilu Dobiášovou, manžela, rodiče a Josefa Krbuška
Neděle31. 3. 2019Za Bělu a Jaroslava Tušlovy a Jaroslava Medunu
Pátek5. 4. 2019Za Josefa Menšíka a celou rodinu Menšíkovu, Švandovu a Bláhovu
Sobota6. 4. 2019
Neděle7. 4. 2019Za Boženu Vápeníkovou a rodinu Křížovu
Pondělí8. 4. 2019Za farníky
Pátek12. 4. 2019Za Ludmilu Pražanovou a rodinu
Neděle14. 4. 2019Za rodiče Grossovy, Jaroslava a Anežku Librovy a dceru Jaroslavu
Pondělí15. 4. 2019Za Josefa a Věru Sedláčkovy
Sobota20. 4. 2019Za rodinu Jiříčkovu, Čermákovu a Stanislava Tomana
Neděle21. 4. 2019Za Annu Strakovou a celou rodinu
Pondělí22. 4. 2019Za rodinu Čuprovu, Šídlovu a Chrástovu
Neděle28. 4. 2019Za Josefa Urbana, rodiče, sourozence a zetě Jaroslava
Pátek3. 5. 2019Za rodiny Pospíšilovy a za rodinu Jana Procházky z Trhonic
Sobota4. 5. 2019Za Věru Kynclovu a sourozence
Neděle5. 5. 2019Za Ladislava Zobače, rodiče, sourozence a manžele Rekovy
Pondělí6. 5. 2019Za Adolfa a Růženu Poulovy, rodiče z obojí strany a duše v očistci
Pátek10. 5. 2019Za Ludmilu Pražanovu, bratra Antonína a rodiče
Neděle12. 5. 2019Za rodinu Procházkovu a Kocandovu
Pondělí13. 5. 2019Za Richarda a Huga Belcredi
Pátek17. 5. 2019Za Vlastu Popelkovou
Neděle19. 5. 2019Za Jana Bojanovského, rodiče a rodinu Slámovu
Pondělí20. 5. 2019Za rodiče Eherenbergerovy, rodinu Koudelovu, Pohankovu, tetu Marii a Annu
Pátek24. 5. 2019Za živé a zemřelé rodiny Lidmilovy a Polákovy
Neděle26. 5. 2019Za Josefa Proseckého, jeho rodiny a rodinu Slámovu
Pondělí27. 5. 2019Za rodinu Laštovičkovu a Strakovu
Pátek31. 5. 2019Za rodinu Zobačovu a Homolkovu
Sobota1. 6. 2019
Neděle2. 6. 2019Za Josefa Šikulu a rodiče z obojí strany, za Emila Šikulu a za duše v očistci
Pondělí3. 6. 2019Za rodinu Kynclovu
Neděle9. 6. 2019Za rodinu Andrlovu, syna Miloslava a rodinu Vrátných
Pondělí10. 6. 2019Za farníky
Pátek14. 6. 2019Za Antonína Bradáče a rodinu
Neděle16. 6. 2019Za rodiče Havlíčkovy, rodiče Janíčkovy, syna Jiřího a vnučku Marii
Pátek21. 6. 2019Za živé a zemřelé řeholníky a řeholnice a kněze
Neděle23. 6. 2019Za rodinu Zítkovu a Miloše Uherku
Pondělí24. 6. 2019Za Marii Štursovou
Pátek28. 6. 2019Za rodiče Satrapovy, Pečínkovy, Jiřinu Satrapovou a Ladislava Špačka
Neděle30. 6. 2019Za farníky
Share this Post